වර්ගය: Activities Gender

(Petition) The Rape and Murder of Asifa: Women’s Groups and Activists Express Concern

25th April 2018 H.E. Taranjit Singh Sandhu High Commissioner High Commission of India Colombo 3. Your Excellency, The Rape and Murder of Asifa: Women’s Groups and Activists Express Concern We are deeply disturbed by the recent events in Rasana, in the Kathua district of Kashmir and shocked by the fact that a young eight year … Continue reading (Petition) The Rape and Murder of Asifa: Women’s Groups and Activists Express Concern

Country Profile on Universal Access to Reproductive Rights: Sri Lanka

The Country Profile on Universal Access to Sexual and Reproductive Rights identifies that Sri Lanka has broad policies and legislation in place that cover most women’s health, family health and reproductive health concerns. It discusses some key domestic policies and legislation in place to ensure the implementation of international conventions and domestic goals locally. It … Continue reading Country Profile on Universal Access to Reproductive Rights: Sri Lanka

WMC television talk show: Kadapatha

කාන්තාව සහ කාන්තා අයිතින් වටා ඇති ගැටලු හාරා ඇවිස්සීමට ගත් උත්සාහයක් ලෙස කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකයල සෑම බෘහස්පතින්දාවකම රාත්‍රී 10.00 ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ ප්‍රචාරය කරන සංවාද පෙළ හැදින්විය හැක. සාකච්ඡාව පවත්වන අතරතුර සාකච්ඡාව මෙහෙයවන විද්වත් මණ්ඩලයෙන් ප්‍රශ්න ඇසිම සඳහා අදාළ මාතෘකාව පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ප්‍රේක්ෂක සමාජිකයින් කිහිප දෙනෙකුට වැඩසටහනට සහභාගි විමට මෙහිදි ආරාධනා කරනු ලැබේ. … Continue reading WMC television talk show: Kadapatha

Women protest against the current spate of rape and child abuse

A demonstration was held on the 20th of July 2012 at Lipton Circus, Town Hall, Colombo. It was convened by Kamini M. Vitarana and women gathered to protest the current spate of incidents of violence against women and children, remarks by the police that this is “the fault of the parents” and the inability of … Continue reading Women protest against the current spate of rape and child abuse

Media Statement on the Incidence of Sexual Violence against Women and Children

පසුගිය කාලය පුරාම පළ වූ මාධ්‍ය වා3⁄4තාවලට අනුව කාන්තාවන්ට හා ළමුන්ට එරෙහිව සිදුවන ස්තී්‍ර දුෂණ හා ළමා අපචාර සිදුවීම් දිනෙන් දින ඉහල යමින් පවතින තත්ත්වයක් අපට පෙනේ. මෙය කාන්තාවන්ට හා දරුවන්ට පමණක් බලපාන ප්‍රශ්නයක් ලෙස නොසලකන අපි, මෙය මුළු මහත් සමාජයේම ප්‍රශ්නයක් බව දැඩිව අවධාරණය කරමු. මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇති වීමට බලපාන හේතු සාධක සොයා බලා, … Continue reading Media Statement on the Incidence of Sexual Violence against Women and Children