වර්ගය: Campaigns

Discussion on increasing women’s political representation

With the government ensuring a 25% representation of women in Local Government bodies, the Women and Media Collective and the International Centre for Ethnic Studies facilitated a discussion on the Local Authorities Elections Amendment Act of 2012. The discussion focused on increasing representation of women under the mixed electoral system. The backdrop to the Act … Continue reading Discussion on increasing women’s political representation

Statement on stoning of migrant worker from the Prime Ministers Task Force on Violence Against Women

The task force on violence against women is shocked that a Sri Lankan migrant worker has been sentenced to death by stoning in Saudi Arabia for the crime of adultery. Adultery is not a crime in Sri Lanka. Besides, the Sri Lankan justice system does not recognize the punishment of stoning. Such a punishment is … Continue reading Statement on stoning of migrant worker from the Prime Ministers Task Force on Violence Against Women

For her life

සෞදියේ දී ගල් ගසා මරා දැමීමට නියමිත ඇගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් ඔබේ හදවතේ ඉඩක් ඇත්නම් දෙසැම්බර් 3 වනදා හවස 4 ට තුම්මුල්ල හංදියේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මූළස්ථානය ඉදිරියට එන්න. මේ ගෙවෙමින් ඇත්තේ ඇය වෙනුවෙන් අපට දැනෙන වේදනාව ප්‍රකාශ කිරීමට ලැබෙන අවසන් පැය ගනන විය හැකි ය. ඒ වේදනාවට මේ අප්‍රසන්න යථාර්ථය වෙනස් කරන්නට දායක විය හැකි ද? … Continue reading For her life

Call for submissions

ස්ත‍්‍රීපුර්ෂ සමාජභාවය හේතු කොට ගෙන සිදුවන ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා තුරන් කිරීම සඳහා 2015 වසරේ දින 16 යේ ක‍්‍රියාමාලාව සඳහා නොවැම්බර් 25 – දෙසැම්බර් 10 අද සිට මසකින් ඇරඹෙන, ස්ත‍්‍රීපුර්ෂ සමාජභාවය පදනම් වූ ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිවීමේ දින 16 යේ විරෝධතා ක‍්‍රියාමලාව, ගෝලීය වශයෙන් සිදුවන සිද්ධින් අතර ප‍්‍රධාන ස්ථානයක් ගනී. ස්ත‍්‍රී පුර්ෂ සමාජභාවය හේතුකොට ගෙන ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියාවන් අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් … Continue reading Call for submissions

Press Conference: Ensuring a 30% increase for women at Local Government

Women and Media Collective held a press briefing on the 8th of September 2015 to demand for a 30% increase in women’s political representation at Local Government. Compared with the rest of South Asia, Sri Lanka is in an unfortunate position when considering women’s representation in politics. Local Government is the first step in entering … Continue reading Press Conference: Ensuring a 30% increase for women at Local Government

Political Representation of Women at Local Government – Towards ensuring 30% increase

2015 සැප්තැම්බර් 03 Click here to read full screen or download statement ශ‍්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ට 1931 තරම් ඈත අතීතයේ සිට ඡුන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ලැබී තිබෙන නමුත් පාර්ලිමේන්තුවේ පළාත් සභාවේ හෝ පළාත් පාලන ආයනයන්හි දේශපාලන නියෝජිතයින් වශයෙන් තේරීපත්වීමට ඔවුන්ට ලැබී ඇත්තේ ඉතා සීමිත ඉඩකඩකි. වර්තමාන රජය පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ජනතා නියෝජිතයින් ගෙන් 30‍% ක ප‍්‍රමාණයක් … Continue reading Political Representation of Women at Local Government – Towards ensuring 30% increase

Campaign for Sound National Policies

A press briefing on the Campaign for Sound National Policies was held yesterday at the Organisation of Professional Associations in Colombo. Dr. Sepali Kottegoda, Executive Director of Women and Media Collective (WMC) was on the panel that discussed the proposed 35 Ministry Cabinet under the 19th Amendment and the proposed ministry clustering for an enhanced … Continue reading Campaign for Sound National Policies

To all political parties: These are our concerns

Source: Sunday Observer Ensure women’s rights and gender equality By Women and Media Collective There are selected issues concerning the rights of women that all political parties are requested to commit to address: Independent National Commission on Women There is an urgent need to set up a strong formal institution with legal powers to address … Continue reading To all political parties: These are our concerns

Open Letter to all Political Parties – Key Pledges to be included in Manifestos

13 ජූලි 2015 පහත අත්සන් තබා ඇති ශ‍්‍රි ලංකාවේ සිවිල් සමාජ ක‍්‍රියාධරයන් සහ සංවිධාන සියළු දේශපාලන පක්ෂ මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් ප‍්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන සිය පක්ෂයේ මැතිවරණ ප‍්‍රකාශනයේ අප රටේ සංහිදියාව සමගිය , සාමය සහ සංවර්ධනය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා ඇතුලත් කළ යුතුවන සුවිශේෂ මානව අයිතිවාසිකම් පිලිබඳ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කිරීමට කැමැත්තෙමු. 2015 ජනවාරි … Continue reading Open Letter to all Political Parties – Key Pledges to be included in Manifestos