වර්ගය: Documents New Media

Digital Storytelling Workshop

Storytelling is a powerful medium that allows people to describe an experience to a listening audience. While there are many ways in which stories are told, the Association for Progressive Communications together with the Women and Media Collective held a digital storytelling workshop to provide participants with the skills and knowledge to tell ones story … Continue reading Digital Storytelling Workshop

Getting Online: A basic guide to Email, Blogging, Twitter and Facebook (New Media Handbook)

මෙම අත්පොත සකසා ඇත්තේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන කාන්තාවන්ට ඒ සඳහා උපකාරවීම සඳහාය. විශේෂයෙන්ම මෙම ක්ෂේත‍්‍රයේ නවකයින්ට අදාළ වන පරිදි සැකසී ඇති මෙම පොත මගින් පොදුවේ, නොමිළයේ භාවිතා කළ හැකි අන්තර්ජාල අඩවි පිළිබඳ මූලික කරුණු හඳුන්වාදීමක් සිදු කෙරේ. අපගේ අභිලාෂය වන්නේ කාන්තාවගේ අදහස් උදහස් ජගත් මට්ටමන් පළකිරීමට අවස්ථාව සැලසීමත් එමගින් අන්තර්ජාලයේ ස්ත‍්‍රීපුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ … Continue reading Getting Online: A basic guide to Email, Blogging, Twitter and Facebook (New Media Handbook)

Letter to the Sunday Lakbima – Request for Apology

2012 සැප්තැම්බර් 09 වන ඉරිදා ලක්බිම නිව්ස් විද්්‍යුත් පුවත්පතේ දේශපාලන පිටුවේ හසන්ත විජේනායක විසින්, ඉන්දීය තමිල්නාඩු මහඇමතිනී ජයලලිතා සම්බන්‍ධයෙන් අඳින ලද කාටූනයට කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකයේ දැඩි අප‍්‍රසාදය හා විරෝධය මෙයින් පළකරමු.