වර්ගය: Activities ACTFORM

Trafficking-in- Persons, data, information collection and reporting system in Sri Lanka

An effective data, information collection and reporting system for ‘Trafficking- In- Persons’ (TIP) is being formulated by the Women and Media Collective together with the Asia Foundation. The goal is to build an effective TIP data collection and reporting system in Sri Lanka. This system is expected to feed into the ongoing work of the … Continue reading Trafficking-in- Persons, data, information collection and reporting system in Sri Lanka

පියෙකුගෙ වගකීම

ශ‍්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් වයස අවුරුදු පහට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන් විදේශගත වීම තහනම් කිීරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙන ආ පවුල් පසුබිම් වාර්තාව පදනම් කොටගෙන ස්ත‍්‍රීන් බොහෝමයකට විදේශ ගත වීමට ඇති අයිතිය අහිමි විය. දරුවන්ගේ වගකීම් මවට පමණක් නොව, පියාට ද හිමි බව අප සමාජයේ බොහෝ දෙනෙකු පිළිනොගන්නා නමුත් ස්ත‍්‍රීන් උපයන විදේශ විනිමය රටේ … Continue reading පියෙකුගෙ වගකීම

Women’s groups move to secure the 25% quota for women in Local Government

The Women and Media Collective (WMC) together with 23 Women’s organisations expressed their concern to the President, Prime Minister and the Minister of Provincial Councils and Local Government on the reported negotiations to reformulate the enacted 25% quota for women in Local Authorities. In order to ensure that the current provision of a 25% quota … Continue reading Women’s groups move to secure the 25% quota for women in Local Government

ACTFORM Training of Trainers Manual

A rights based training manual was developed by the Action Network for Migrant Workers (ACTFORM) in consultation with the training department of the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE). Currently the SLBFE has 19 training centres and trainers from each department were brought in for the training of trainer’s (TOT) programme. The TOT manual, … Continue reading ACTFORM Training of Trainers Manual

ACTFORM capacity building initiative

To strengthen the capacity of government officials for the protection and promotion of the rights of women migrant workers and their families the Action Network for Migrant Workers or ACTFORM met with government representatives, members of civil society and the media on the 22nd of September 2015 in Nittambuwa. Through this meeting ACTFORM hopes to … Continue reading ACTFORM capacity building initiative

ACTFORM meets Minister of Foreign Employment, Thalatha Athukorala

විදේශ රැකියාවන්හී සේවයේ නියුතු වූවන්ගේ ක්‍රියාකාරී ජාලය, විදේශ රැකියාවන්හි නියුතු කාන්තාවන් ගේ වත්මන් තත්ත්වය සහ ඔවුන්ගේ නිවෙස් වල සහ රැකියා ස්ථානයේ තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරිම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරිම සඳහා නව රජය යටතේ පත් කරන ලදල විදේශ රැකියා කටයුතු ඇමතිනි තලතා ගුණසේකර මුණ ගැසීමට යන ලදි. විදේශ රැකියාවන්හී සේවයේ නියුතු වූවන්ගේ ක්‍රියාකාරී ජාලය … Continue reading ACTFORM meets Minister of Foreign Employment, Thalatha Athukorala

University students from New York and Colombo visit WMC

කොළඹ විශ්ව විද්යානලයේ සහ නිව්යෝර්ක් හී ගැලටෙයින් පාසලේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නීති හදාරන සිසුන් කණ්ඩායමක් පසුගිය දා කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකයේ කටයුතු අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අධ්‍යයන චාරිකාවක නිරත වූහ. මෙහිදී විශේෂයෙන් ම ඔවුන් ගේ අවධානයට ලක් වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා අයිතින් සම්බන්ධ ගැටළුවලට පිළියම් සෙවීම සම්බන්ධව කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකයේ භූමිකාව සහ ස්ත්රී පුර්ෂ සමාජභාව‍ය … Continue reading University students from New York and Colombo visit WMC

IWD 2015: International Women’s Day March

2015 වසරේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරිම සඳහා, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා අයිතීන් පිළිබද වැඩ කරන කාන්තා කණ්ඩායම් මාර්තු 9 වන දා කොළඹ දී එක් රැස් විය. දේශපාලනයේ කාන්තා නියෝජනය ඉහළ නැංවිම සඳහා අඩුතරමින් 25% ක කෝටාවක් සියලු ම දේශපාලන තලයන් සඳහා හඳුන්වා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් සහ දින 100 වැඩසටහනේ පොරොන්දුවක් වු කාන්තාවට සම අයිතින් ලබා දීමේ … Continue reading IWD 2015: International Women’s Day March

Celebrating International Migrants Day 2014

The 15th Annual International Migrants Day was celebrated by the Action Network for Migrant Workers (ACTFORM) and Women and Media Collective (WMC) in Colombo at the Mahaveli Centre. As the country prepares for the 2015 presidential elections ACTFORM reminds us that migrant workers are deprived of their voting privileges. Being one of the larger foreign … Continue reading Celebrating International Migrants Day 2014