වර්ගය: Local

Action for a Peoples’ Constitution

යුක්තිය සහිත සාමයක් සහ දේශපාලන හා ආර්ථික සමානාත්මතාවය සහිත ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයක් හා බලය බෙදා හැරිමක් සදහා නව ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ක‍්‍රියාවලිය ඓතිහාසික අවස්ථාවක් සපයා ඇත. ජනකොටස් අතරත්ලකලාපීය වශයෙනුත් ආර්ථික අසමානතාවයන් දිනෙන් දින වැඩිවෙමින් තිබේ. සෞඛ්‍ය සේවාවන්ලඅධ්‍යාපනය සහ සමාජ සුභසාධන සේවා දුර්වල වෙමින් පවතින අතර ස්වාභාවික සම්පත් විනාශ වෙමින් පවතී. මෙය දුප්පත්කමත්, ජනතාවගේ පීිඩාවනුත් වැඩි කිරිමට හේතු වන … Continue reading Action for a Peoples’ Constitution

Submission on LGBTIQ Persons and Transitional Justice Mechanisms

TO THE ZONAL TASK FORCE AND THE CONSULTATION TASK FORCE FOR RECONCILIATION MECHANISMS Source: Groundviews Photo Courtesy: 30 Years Ago Introduction We present this submission as individuals self-identifying as Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, and Queer (LGBTIQ), as family members and friends of LGBTIQ people, and as individuals/communities coming forward in support of Sri Lankans … Continue reading Submission on LGBTIQ Persons and Transitional Justice Mechanisms

International Day of the Victims of Enforced Disappearances

Yesterday was the International Day of the Victims of Enforced Disappearances and in commemoration Right to Life organised a meeting for the families of the disappeared in Colombo. Around 300 family members, mostly women, of the disappeared gathered at the Viharamahadevi park. While they welcomed the Office of the Missing Persons the event also highlighted … Continue reading International Day of the Victims of Enforced Disappearances

Ambassadorship presented to Jayanthi Kuru-Utumpala by the Minister of Women’s Affairs

Jayanthi Kuru-Utumpala the first Sri Lankan to summit Mount Everest was presented with the Ambassadorship for the protection of women’s rights and an end to violence against women by the Hon. Minister Chandrani Bandara from the Ministry of Women’s Affairs, today. The Ambassadorship to Jayanthi was granted for the next three years. It is with … Continue reading Ambassadorship presented to Jayanthi Kuru-Utumpala by the Minister of Women’s Affairs

Towards Transitional Justice

සංක‍්‍රාන්තික යුක්තිය සඳහා වන රජයේ වැඩපිළිවෙල යටතේ පත් කොට තිබෙන කාර්ය සාධක බලකායේ කි‍්‍රයාකාරිත්වය තේරුම් ගැනීම සහ සංහිඳියා යාන්ත‍්‍රණය පිළබඳ මහජන ප‍්‍රවිචාරණයේ දී එයට සහාය වීමට සිවිල් කි‍්‍රයාකාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වන එක් දින වැඩමුලූව 2016 ජූනි මස 22 දින කොළඹ දී පවත්වන ලදී. කාන්තා සංවිධානද ඇතුළුව, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සාමාජික සමාජිකාවන් 45දෙනෙකු ලංකාවේ විවිධ … Continue reading Towards Transitional Justice

Winners of WMC short film competition 2015/2016

Short film winners 1st place S. Gnanamathangi for Mm 2nd Place S.R.G. Chathumi Vidushika for Prathivartha (The Image) 3rd Place Sivaraj for Ino Oru Yugam Seywom Special Jury Awards Kusum Jayaweera for Gehenun yata weda Short Film Script Winners 1st place – S.R.G. Chathumi Vidushika Script name: Prathivartha 2nd place – S. Gnanamathangi Script name: … Continue reading Winners of WMC short film competition 2015/2016

In pictures: WMC women’s photography exhibition and children’s poster exhibition

The Women and Media Collective recently held the annual women’s photography exhibition along with a children’s poster exhibition at the Lionel Wendt and Harold Pieris Galley. The opening and prize giving ceremony was on the 16th of June 2016 at the Lionel Wendt. The exhibitions were opened for public viewing on the 17 & 18 … Continue reading In pictures: WMC women’s photography exhibition and children’s poster exhibition