සාම ව්යාපාරය – ‘‘මරණය නොව ජීවිතය, යුද්ධය නොව සාමය’’

කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකය මූලිකත්වය ගෙන පිහිට වූ ස්ත‍්‍රී සංවිධානවල එකතුවක් වන සාමය සහ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය සඳහා වූ ශ‍්‍රී ලාංකික ස්ත‍්‍රීන්ගේ සංවිධානය, 2005 දෙසැම්බරයේ දී ‘මරණය නොව ජීවිතය, යුද්ධය නොව සාමය’ තේමාව යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාණ්ඩුවට හා එල්ටීටීඊයට නැවත සාම සාකච්ඡුා ඇරඹීමට බල කරමින්, වැඩිවන ප‍්‍රචණ්ඩත්වය සහ සටන් විරාමය බිඳ වැටීම නතර කරන ලෙසත් ඉල්ලා සාම ව්‍යාපාරයක් දියත් කළහ. එතැන් පටන් සාම ව්‍යාපාරය සෑම මාසයකදීම දිස්ත‍්‍රික්කවලින් ස්ත‍්‍රීන් සහභාගි කරවා ගෙන කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේ දී ප‍්‍රචණ්ඩත්වය නතර කිරීමටත්, මිනී මැරුම් නතර කිරීමටත්, යුද්ධය නතර කිරීමටත් ආපසු සාමයට යන ලෙසත් බලකරමින් එක හඬින් ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළහ.

Media work

You’re most welcome to work with us as a writer, blogger, radio maker or filmer. WMC works from a women’s perspective, covering women’s and gender issues. We offer support for your work and opportunities to get your work published, through weblogs, our magazines or other outlets.

Campaigns and events

We also invite you to support our campaigns and events. Do you like to organise activities? Or assist our work with women and women organisations in Sri Lanka?

Get involved now

Women and Media Collective
56/1 Sarasavi Lane
(off Castle Street)
Colombo 8
phone: + 94-11-2690201 / 5632045 / 5635900
wmcsrilanka@gmail.com