Category: ACTFORM

පියෙකුගෙ වගකීම (video)

ශ‍්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් වයස අවුරුදු පහට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන් විදේශගත වීම තහනම් කිීරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙන ආ පවුල් පසුබිම් වාර්තාව පදනම් කොටගෙන ස්ත‍්‍රීන් බොහෝමයකට විදේශ ගත වීමට ඇති අයිතිය අහිමි විය. දරුවන්ගේ වගකීම් මවට පමණක් නොව, පියාට ද හිමි බව අප සමාජයේ බොහෝ දෙනෙකු පිළිනොගන්නා නමුත් ස්ත‍්‍රීන් උපයන විදේශ විනිමය රටේ … Continue reading පියෙකුගෙ වගකීම (video)

ACTFORM Training of Trainers Manual

A rights based training manual was developed by the Action Network for Migrant Workers (ACTFORM) in consultation with the training department of the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE). Currently the SLBFE has 19 training centres and trainers from each department were brought in for the training of trainer’s (TOT) programme. The TOT manual, … Continue reading ACTFORM Training of Trainers Manual

සංක‍්‍රමණිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරමු ! 2015 දෙසැම්බර් 18 වන දින ජාත්‍යන්තර සංක‍්‍රමණික දිනය සමරමු !

2015 වසරේ දී අප සමරනු ලබන්නේ 16 වන ජාත්‍යන්තර සංක‍්‍රමණික දිනයයි. දෙසැම්බර් 18 වන දින ජාත්‍යන්තර සංක‍්‍රමණික දිනය ලෙස 2000 වසරේ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය විසින් ප‍්‍රකාශයට පත්කරන ලදී. එදා සිට අද දක්වාම ලෝකයේ බොහෝ රටවල, විශේෂයෙන් සංක‍්‍රමණික සේවය සඳහා සේවකයින් යවන රාජ්‍යයන් විසින් මෙම දිනය සමරනු ලබයි. ලෝක ආර්ථිකයට වැදගත් දායකත්වයක් සංක‍්‍රමණික සේවකයින් නිසා … Continue reading සංක‍්‍රමණිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරමු ! 2015 දෙසැම්බර් 18 වන දින ජාත්‍යන්තර සංක‍්‍රමණික දිනය සමරමු !

Abdicating responsibility – The Sunday Observer

While the video footage of a Sri Lankan housemaid getting assaulted allegedly by her agents in the Kingdom of Kuwait went viral, questions are being raised as to why the victim, 40- year- old Kanthi Thilakalatha was released by the Sri Lankan mission to the agency before the investigation concluded. Thilakalatha is reportedly under medical … Continue reading Abdicating responsibility – The Sunday Observer

ACTFORM capacity building initiative

To strengthen the capacity of government officials for the protection and promotion of the rights of women migrant workers and their families the Action Network for Migrant Workers or ACTFORM met with government representatives, members of civil society and the media on the 22nd of September 2015 in Nittambuwa. Through this meeting ACTFORM hopes to … Continue reading ACTFORM capacity building initiative

ACTFORM meets Minister of Foreign Employment, Thalatha Athukorala

புலம்பெயர் பெண் தொழிலாளர்களின் சமகால நிலைமைகள் பற்றியும் அவர்களின் நிலைமைகளை உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் மேலும் முன்னேற்றுவதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் பற்றியும் கலந்துரையாடும் பொருட்டு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் தலதா அத்துகோரளவை புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான செயற்பாட்டு வலையமைப்பு (ACTFORM) சந்தித்தது. ACTFORM வலையமைப்பினருக்கும் அமைச்சருக்கும் இடையில் நடைபெற்ற முதலாவது சந்திப்பும் இதுவாகும். இச்சந்திப்பில் கலந்துரையாடப்பட்ட சில முக்கியமான விடயங்கள் வருமாறு; • இருதரப்பு உடன்படிக்கை நாடுகளுக்கிடையில் கைச்சாத்திடப்படுவதை முடிவுறுத்தல். • ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளைக் … Continue reading ACTFORM meets Minister of Foreign Employment, Thalatha Athukorala

IWD 2015: International Women’s Day March

2015ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச மகளிர் தினத்தைக் கொண்டாடும் பொருட்டு இலங்கையின் சகல பாகங்களில் இருந்தும் வருகைதந்த பெண்ணுரிமைக் குழுக்கள் கொழும்பு நகர வீதிகளில் ஒன்றுதிரண்டு அதனை நிறைவேற்றின. பால்நிலை சமத்துவத்தை முழுமையாக அடைந்துகொள்ளும் நோக்கில் அரசாங்கத்தின் 100 நாள் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் பொருட்டு சுயாதீன மகளிர் ஆணைக்குழு ஒன்றைத் தாபிக்குமாறும், சகல அரசியல் அங்கங்களிலும் குறைந்தபட்சம் 25 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் பெண்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்குமாறும் மேற்படி … Continue reading IWD 2015: International Women’s Day March