වර්ගය: New Media

WMC Short Film Competition 2011 | Winners and Shortlist

WMC Short Film Competition was adjudicated in November 2011 and the winning entries were screened during the WMC Film Festival in March 2012. The awarding ceremony was also held during this event. The winners and shortlisted entries have been uploaded to the WMC YouTube channel. There’s also a video clip featuring the film festival and … Continue reading WMC Short Film Competition 2011 | Winners and Shortlist

16 Days Online Campaign – 2011

In lieu of the 16 Days Campaign Against Gender-Based Violence, WMC launched an online campaign at http://srilanka16days.wordpress.com/ using social networking and blogging as a platform for raising awareness. The campaign was held from the 25th of November to the 10th of December. Some of the blog posts from the campaign were republished in mainstream media. … Continue reading 16 Days Online Campaign – 2011

Documentary on migrant worker Ariyawathie

ACTFORM produced a documentary on Ariyawathie from Hakmana, Matara (in the Southern Province) who was inhumanely tortured while working in Saudi Arabia in 2010 by her employers who hammered nails into various parts of her body. The documentary is in Sinhala with English subtitles. DVDs were distributed to relevant Ministries, migrant worker organizations, trade unions etc. and … Continue reading Documentary on migrant worker Ariyawathie

Local Government Election 2011

කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකය 2011 පළාත් පාලන ඡුන්ද විමසීමේ දී අපේක්ෂිකාවන්ට නාම යෝජනා වැඩියෙන් ලබාගැනීමටත් ඉන් පසුව ඔවුන්ට ඡුන්දය ලබා දෙන ලෙසත් ඉල්ලා ප‍්‍රචාරක ව්‍යාපාරයක් දියත් කෙළේය. (ප‍්‍රචාරක ව්‍යාපාරයේ විස්තර සඳහා මාධ්‍ය පිටුව බලන්න.)   කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකය මගින් ස්ත‍්‍රීන් 181 දෙනෙක් නාම යෝජනා ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ අතර ඉන් 72කට නාමයෝජනා ලැබිණ. ඉන් … Continue reading Local Government Election 2011

WMC 25th Anniversary

කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකය 25 වසරක ක‍්‍රියාකාරිත්වය සටහන් කිරීම සඳහා ‘‘වෙනස් වන සිතුවිලි: ස්ත‍්‍රීන් සහ වෙනස් වන දැක්ම’’ යන තේමාව යටතේ ස්ත‍්‍රීන් අනෙකුත් අය ගැන සිතුම් වෙනස්කර ගන්නේ කෙසේද,  අනෙකුත් අය ස්ත‍්‍රීන් ගැන සිතුවිලි වෙනස් කරගන්නේ කෙසේද සහ ස්ත‍්‍රීන් තමන් ගැන ඇති සිතුවිලි වෙනස් කරගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ක‍්‍රියාකාරකම් ගණනාවක් සංවිධානය කෙරිණ. මෙහිදී ප‍්‍රධාන වූයේ … Continue reading WMC 25th Anniversary

Exhibition of Women’s Activism

කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකය විසින් 2008 සැප්තැම්බර් 27 හා 28 යන දිනවල ශ‍්‍රී ලංකාවේ ස්ත‍්‍රී ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථාන සහ එහි සංවර්ධනය කෙරේ ස්ත‍්‍රී සංවිධානවල දායකත්වය හුවා දැක්වෙන ප‍්‍රදර්ශනයක් එදා සිට අද දක්වා  ඣඇයගේ පියසටහන්’ නමින් සංවිධානය කරන ලදී. එම ප‍්‍රදර්ශනයට ස්ත‍්‍රිය සහ දේශපාලනය, මාධ්‍යයේ ස්තී‍්‍ර නියෝජනය, ජාත්‍යන්තර ස්ත‍්‍රී දින උත්සව, සාමය සහ ස්ත‍්‍රීන්ට එරෙහි … Continue reading Exhibition of Women’s Activism

Annual Women’s National Convention 2006

2007 ජනවාරි 9-11, වාද්දුව, ශ‍්‍රී ලංකාව. ස්ත‍්‍රී ක‍්‍රියාකාරීන් සඳහා වන 2006 වාර්ෂික ජාතික සමුළුව 2007 ජනවාරි මාසයේ දී පවත්වන ලදී. මහනුවර, නුවර එළිය, මොණරාගල, පුත්තලම, කෑගල්ල, ගම්පහ, කුරුණෑගල සහ කොළඹ යන දිස්ත‍්‍රික්කවලින් ස්ත‍්‍රී ක‍්‍රියාකාරීන් තිස් එකක් මෙම සමුළුවට සහභාගි වූහ. කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකය ස්ත‍්‍රී කි‍්‍රයාකාරීන් සඳහා තම ප‍්‍රථම වාර්ෂික සමුළුව පවත්වන ලද්දේ 1984 දීය. … Continue reading Annual Women’s National Convention 2006